Kortlekens inverkan på det stora samhället

Det finns väldigt många olika typer av kortspel. Vissa är mer populära än andra och kortspel är något som har funnits väldigt länge och som har präglat inte bara kulturer utan även populärkulturen och mycket annat. Korten är en del av flera av de online-spel som vi skriver om.

Det är många som känner till denna kortlek som består av ruter, hjärter, spader och klöver men det är inte alla som känner till historien kring korten och då kanske framför allt var de klädda korten kommer ifrån och vad de består i. Knekt, damen och kungen är några av de mest kända avbilderna inom just populärkulturen. Inte nog med att den fransk engelska kortleken är väldigt känd.

De klädda korten har också använt på olika sätt inom film, böcker, spel och annat inom kulturen för att beskriva något eller användas i olika sammanhang.

kortlek på onlinespel

Källa: Unsplash

Blackjack – ett känt kortspel världen över

Det finns nästan oändligt många olika spel du kan spela med en kortlek. Många av spelen har under en väldigt lång tid använts på casinon, vid spel för att fördriva tiden, samt vid svårare spel som mer liknar schack. Blackjack, poker, texas holdem och mycket annat.

Man tror att kortspelet kom från Kina ursprungligen och kom till Europa med handelsresande under 1300-talet. Det är flera av kortspelen som använder sig av de klädda korten så väl som ess. Esset kan ofta ha ett väldigt högt eller väldigt lågt värde beroende på hur man spelar men de klädda korten har oftast alltid samma.

Kortlekens långa och fina historia

De olika kortlekarna som kom från Frankrike från början hade ofta andra bilder på figurer till en början. Det här visar också på vilken tid man levde i och kan också visa på den tidens populärkultur och historia. Kortspelet är något som har präglat vår kultur och västvärld så väl som andra kontinenter under nästan tusen år.

De allra flest har nog växt upp med en kortlek och har haft det som tidsfördriv och spel under långa resor och annat. Det är enkelt att ta med i sin ficka eller någon resväska och behöver inte vara bra packat utan håller ofta sin kvalitet och går att spela på trots att något skulle hända.

Tidigare kunde korten som var beklädda bestå i djur och annat men kom också att avbilda figurer inom kulturen som man såg upp till eller till och med avgudar. Om kortlekarna hade kommit till idag kanske det hade varit bilder på kända personer, människor vi såg upp till eller något annat. Lite grann som många länder gör med sina valutor, pengar, mynt och sedlar.


Kortens olika värde inom spel och poker

Självklart har de olika korten olika värde i olika spel men som du kanske förstår har de klädda korten oftast ett väldigt högt sådant. Detta eftersom korten visar på en figur eller gestalt som man tycker om eller ser upp till och därför ger ett högt värde av naturen. Inom Blackjacken har knekten, damen och kungen höga värden. Faktum är att alla tre korten har samma värde – 10. Esset är det enda som kan ha två värden beroende på hur man ser det och här kan det ha både 11 och 1. Om en spelare i Blackjack skulle få både ett klätt kort eller ett ess så kallas det för just Blackjack och det gör att spelaren vinner hela potten.

ess i black jack

Källa: Unsplash


Många spel inom kortspel är inte speciellt komplexa även om de har sina specifika och genomtänkta regler. De olika kortens betydelse har, sedan länge, visat sig betyda lite olika saker. Men att samhället ofta visas i hur en kortlek är uppbyggd. Den hade till en början nummer från 1 till 10 och efter ett tag kom de klädda korten till och därav också knekten, kungen och damen. Enligt gamla texter ska den där visa på hur samhället är uppbyggt men att kortleken också behövde visa hur de högst upp i hela skaran skulle avbildas. Här menade man att det fanns utrymme för bland annat knekten, kungen men också drottningen. Drottningen som sedermera skulle kallas för damen i en kortlek.

Den fransk-engelska kortleken

I denna kortlek, den så kallade fransk-engelska kortleken, finns det ett kort som många förknippar med det lite mytomspunna och kanske till och med Batman. Det här är kortet som kallas Jokern. Kortet kom till då man ofta brukade ha reklam kort i kortleken man köpte eller eventuellt ett reservkort för eventuella kort som försvann.

Namnet och kortet kommer från det franska spelet Euchre, som för övrigt är namnet Joker på engelska, och har funnits sedan mitten på 1950-talet och härstammar från USA. Jokern har ingen färg och kan se väldigt olika ut från kortlekar till kortlek och har också lite olika betydelse betydelse och använingd beroende på vilket spel du spelar och hur du väljer att använda dig av kortet.

I många lite mer vanliga vardagliga spel används jokern som ett slags slumpartat kort där värdet eller användningen avgörs slumpmässigt men kan också användas på så sätt att den som får upp, får tilldelat sig, eller har kortet får själv välja hur man ska använda sig av ett kort. Det här liknar lite grann schack och är ungefär som att få en extra spelpjäs för att sen göra den till drottning.

Jokerns stora betydelse

Jokern har sen haft stor betydelse inom populärkulturen. Inte minst i filmer, serier och spel för batman där antagonisten Joker, som bland annat spelades av Jack Nicholson och Heath Ledger, har haft stor genomslagskraft inom filmvärlden. Precis som många kortspel och i synnerhet det kortet har haft mycket mytomspunna historier har även tillkomsten av kortet haft ett stort genomslag. Det intressanta med kortet är dock att syftet till en början inte var det som det har idag. I de allra flesta spel brukar man ta bort jokern då den ofta stör kortleken och de spel som så sällan använder sig av just joker kortet.

Jokern i kortspel

Källa: Unsplash

Det finns mycket att lära sig om de olika kortspelen och korten och här har vi bara skrapat lite på ytan kring den historia som finns. Jokern, de olika klädda korten och dess värde och utrymme i samhället har sannerligen haft en stor betydelse för så väl samhällets uppbyggnad men också i hur vi ser på samhället på det stora hela. Sannerligen finns det många olika typer av symboler i en kortlek.

Comments are closed.